NEWS PAS - DEPARTMENT OF KRAKOW

05-06-2007

Zarz±d Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Krakowskiego PTA, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2007 o godz. 14.00 w sali 103, pawilon D1.

Zaproszenie na zebranie pdf      


05-06-2007

Konferencja "Inżynieria Akustyczna i Biomedyczna" 14 ÷ 18 kwiecień 2008