ZARZĄD PTA - ODDZIAŁ KRAKÓW

Zarząd PTA:
  Janusz Piechowicz - Przewodniczacy OK PTA
  Tadeusz Wszołek - Wiceprzewodniczacy OK PTA
  Adam Pilch - Sekretarz OK PTA
  Dorota Czopek - Skarbnik OK PTA
  Bartłomiej Borkowski - członek OK PTA
 
Komisja Rewizyjna:
  Kol. Tadeusz Kamisiński - przewodniczący
  Kol. Artur Flach - członek
  Kol. Paweł Małecki - członek