ZARZĄD PTA - ODDZIAŁ KRAKÓW

Zarząd PTA:
  Janusz Piechowicz - Przewodniczacy OK PTA
  Tadeusz Wszołek - Wiceprzewodniczacy OK PTA
  Adam Pilch - Sekretarz OK PTA
  Dorota Czopek - Skarbnik OK PTA
 
Komisja Rewizyjna: