NEWS'Y PTA - ODDZIAŁ KRAKÓW

27-06-2018

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Krakowskiego PTA, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 roku o godzinie 12:45 w sali 103, pawilon D1 AGH w Krakowie.

01-01-2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

w XXII Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej,

która odbędzie się w Zakopanem (Hotel Hyrny)
w dniach od 10 do 13 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy, którzy zdecydują się wziąć udział w konferencji, będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Organizatorzy przewidują również konkurs prac studenckich.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stanie się inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.